lipsandheels logo msrbija

USLOVI KORIŠĆENJA

 

 

Magazin Lips&Heels Vam omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju vesti, fotografije, video sadržaje kao i uslugu pretraživanja sadržaja. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Magazin Lips&Heels u svakom trenutku ima pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja bez obaveze prethodne najave.

 

Privatnost čitaoca

Magazin Lips&Heels poštuje privatnost svojih korisnika i u svakoj tačci poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na web stranama magazina Lips&Heels neće bi dati na uvid trećim licima sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima. Magazin Lips&Heels se obavezuje da će prikupljati lične podatke korisnika isključivo uz njihovu saglasnost. Podaci koji će biti sakupljeni će se koristiti radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika magazina Lips&Heels.

 

Linkovi na druge web stranice

Magazin Lips&Heels se sastoji od velikog broja autroskih tekstova, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Korišćenje sadržaja ovog magazina vršite na sopstvenu odgovornost. Magazin Lips&Heels  nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na magazinu kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na magazinu.
 
 
Lična i autorska prava

Sadržaj koje je sastavni deo magazina Lips&Heels ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka magazina Lips&Heels, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta magazinu Lips&Heels.

 

Čitaocima Lips&Heels magazina najstrože je zabranjeno:

 

- objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički.

 

- lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica

 

- objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, ili slanje i razmena neželjenih sadržaka korisinicima bez njihvoog pristanka ili traženja.

 

- svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme

 

- prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.